Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kórnik (WB1-PP.6721.1.2024)

Obwieszczenie Burmistrza

Zarządzenie nr 41/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o obwodach wyborczych z dnia 7 lutego 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o okręgach wyborczych z dnia 7 lutego 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 23 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.56.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 stycznia 2023 r. - WB1-PP.6733.56.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.56.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 21 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.42.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21 września 2022 r. - WB1-PP.6733.42.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 25 sierpnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.31.2022

Strony