Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Konarskie w rejonie ulic Huby i Prawdziwkowej, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.7.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25 lipca 2022 r. - WB1-PP.6733.31.2022

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 czerwca 2022 r. (WB1-PP.6733.31.2022)

Obwieszczenie Burmistrza

o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującego grunty miejscowości Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin, Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko oraz części obrębów Żerniki, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na zachód od S11, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin wyłożenia następuje w dniach  od 23 maja 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującego grunty miejscowości Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin, Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko oraz części obrębów Żerniki, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na zachód od S11, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - WB-PP.6720.4.2016, WB-PP.6720.5.2016

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Konarskie w rejonie ulic Huby i Prawdziwkowej, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.7.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 14 marca 2022 r. - WB1-PP.6733.1.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 lutego 2022 r., - WB1-PP.6733.1.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.1.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dworzyska oraz dla wsi Konarskie, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.10.2021

Strony