Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 90 / Dz63 wraz z przyłączami

Obwieszczenie Burmistrza

o zmianie do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strony