Back to top

O Sołectwie

Sołectwo Konarskie - Gmina Kórnik

Wieś sołecka położona w odległości 6,5 km na zachód od Kórnika, przy drodze z Bnina do Mosiny.

 Jej nazwa pojawiła się po raz pierwszy w materiałach rękopiśmiennych w 1395 roku. W 1510 roku wieś należała do parafii w Radzewie. Prawdopodobnie stanowiła wówczas własność Radzewskich. W 1676 roku Andrzej Karol Grudziński sprzedał wieś Zygmuntowi Działyńskiemu. W XVIII wieku Konarskie stało się własnością Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej. Pod koniec wieku w pobliżu wsi znajdował się wiatrak. 

W 1801 roku dobra kórnickie przeszły w ręce Ksawerego Działyńskiego i odtąd dzieje Konarskiego łączyły się z dziejami pozostałych wsi tworzących majętność kórnicką.

W końcu  XIX wieku we wsiach Konarskie i Dworzyska było razem 40 budynków mieszkalnych. Były one zamieszkane przez 330 osób. Wszystkie  były katolikami. 88 osób nie potrafiło jednak czytać, ani  pisać. Po drugiej wojnie światowej wieś znalazła się w obrębie gminy kórnickiej. 

Obecnie sołectwo zajmuje powierzchnię 429 ha. W strukturze użytkowania dominują użytki rolne (86%). Wieś zamieszkuje 314 osób (tendencja wzrostowa). Domostwa zlokalizowane są zwarcie wzdłuż drogi biegnącej przez wieś. Zabudowania przy drodze do Czołowa nazywane są Hubami.

W odległości około 1 km od wsi (choć w adresie widnieje Czołowo) znajduje się teren użytkowany przez kilka firm, m.in. Euro-astar PPHU, a także Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Kombus”. W 2013 r. otworzono tam również Tymczasowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (TPSZOK).

Od południa Konarskie graniczy z Lasem Kórnickim (Kórnicki Las). Na południowy wschód od wsi, wzdłuż drogi łączącej szosę Bnin-Śrem z Konarskiem rośnie aleja bukowa pomnik przyrody, na którą składa się ponad 40 okazów drzew o obwodzie od 0,5 do 2,85 m i wysokości około 19 m.

Do walorów kulturowych miejscowości należy zaliczyć budynek dawnej szkoły z początku XX wieku. 

W pobliżu niego stoi figura Matki Boskiej ufundowana – jak głosi napis na cokole – w 1946 roku przez St. W. Siejaków. Na domu nr 38 zachowała się urokliwa, drewniana figurka Chrystusa Frasobliwego. W zachodniej części wsi znajduje się metalowy krzyż ustawiony w 1980 r., z inicjałami ACzS, a na zakręcie w centrum wsi pozostałość kapliczki. 

Przez wieś biegnie Trasa Kórnicka. 
 

Sołectwo Konarskie - Gmina Kórnik na mapie

Galeria

Parafia

Parafia p.w. św. Wojciecha
ul. Kościelna 9
62-035 Kórnik/Bnin

Tel.: 61 817 01 25

Parafia p.w. św. Wojciecha