Back to top

Aktualności

Zebranie

5 września 2022 r. w Strażnicy OSP w Kórniku o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie CPK

Impreza

20.08.2022 r. godz. 15:00 Szczytniki, wjazd od ul. Radiowej przy przystanku autobusowym Koninko/Las.

Link przekieruje do strony kornik.pl/wydarzenia

Impreza

Boisko sportowe ul. Szkolna, start godz. 15:00

Inne

Świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za okres dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy spełnia jeden z wskazanych w rozporządzeniu warunków.

Inne

W związku z dużym zainteresowaniem dodatkiem węglowym
w wysokości 3 000,00 zł, informuję, że w dalszym ciągu trwają prace nad ustawą.

Wobec powyższego brak jest podstaw do ubiegania się o świadczenie.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
Agnieszka Mieloch

Inne

Dodatkowy kurs będzie jeździł w okresie od 3.07.2022 r. do 28.08.2022 r.

Inne

31 maja 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Kórnik.

Inne

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące nowej perspektywy finansowej LEADER 2021-2027

Impreza

Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zapraszają na Dzień Dziecka w Kórniku, który odbędzie się 4 czerwca 2022 r. na placu Niepodległości.

Inne

Od 5 do 29 maja obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu!

Strony