Back to top

Uwaga na polowania zbiorowe Nadleśnictwo Babki

Inne
Sylwia Kowalska

Nadleśnictwo Babki informuje, że w dniach (godziny od 8:00-16:00):

  1. 24.X.2021
  2. 13.XI.2021
  3. 2.I.2022
  4. 9.I.2022

planowane są polowania zbiorowe na obwodzie 321 Nadleśnictwa Babki. Polowania będą odbywać się na terenie leśnictwa Czmoń i leśnictwa Mechlin. Wsie: Kaleje, Luciny, Tesiny, Czmoniec. 

Terminy podane są planowane i mogą zostać anulowane lub zminione o czym będziemy informować.